Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zastaw skarbowy

Jan Zdanowicz

Ordynacja podatkowa wprowadziła zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu prawa zastawu przysługującego Skarbowi Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych. Powyższe zmiany w głównej mierze polegały na odejściu...

Czynny udział strony w postępowaniu podatkowym

Artur Nowak

W prezentowanej publikacji autor omawia zagadnienie udziału podatnika w postępowaniu podatkowym uregulowane w ordynacji podatkowej. Organy podatkowe zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w...

Egzekucja obowiązku podatkowego - wybrane zagadnienia

Jan Zdanowicz

Wprowadzenie Podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), podlegają egzekucji administracyjnej....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191