Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. I

Andrzej Gomułowicz

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu dotyczącego ordynacji podatkowej, a rozpoczętego w MoPod Nr 4/1998. I. Wprowadzenie W dziale III ordynacji podatkowej, normującym zobowiązania podatkowe,...

Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. II

Andrzej Gomułowicz

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację materiału zamieszczonego w MoPod Nr 6/1998, s. 169. III. Zaniechanie ustalania lub poboru podatków 1. Zagadnienie konstytucyjności art. 22 § 1 ordynacji...

Oszacowanie w przepisach podatkowych

Andrzej Huchla

Oszacowanie to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i potencjalnie konfliktogennych instytucji prawa podatkowego. W samym założeniu stanowi bowiem zaprzeczenie reguł normalnego, odpowiadającego...

Ordynacja podatkowa a Konstytucja RP

Ryszard Kubacki

Z wprowadzeniem ordynacji podatkowej wiązano duże nadzieje na poprawienie jakości materialnego prawa podatkowego. Miało to być ogólne prawo podatkowe, regulujące w sposób jasny i przejrzysty prawa i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237