Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Oszacowanie w przepisach podatkowych

Andrzej Huchla

Oszacowanie to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i potencjalnie konfliktogennych instytucji prawa podatkowego. W samym założeniu stanowi bowiem zaprzeczenie reguł normalnego, odpowiadającego...

Ordynacja podatkowa a Konstytucja RP

Ryszard Kubacki

Z wprowadzeniem ordynacji podatkowej wiązano duże nadzieje na poprawienie jakości materialnego prawa podatkowego. Miało to być ogólne prawo podatkowe, regulujące w sposób jasny i przejrzysty prawa i...

Kontrola podatkowa w świetle ordynacji podatkowej

Jan Zdanowicz

Niniejszy artykuł w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z kontrolą podatkową, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ordynacji podatkowej. Wyjaśnia także relacje pomiędzy kontrolą...

Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika podatków, cz. I

Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

Przedstawiamy Państwu pierwszą część artykułu prof. Bogumiła Brzezińskiego analizującego prawny status płatnika podatków. Drugą opublikujemy w numerze marcowym. Zachęcamy do wnikliwego przeczytania...

Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika podatków, cz. II

Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

Jest to druga część artykułu opublikowanego w MoPod Nr 2/1999, s. 12. Autor analizuje pojęcie zapłaty należności przypadających od płatnika, instytucję nadpłaty należności oraz instytucję wygaśnięcia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191