Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zgodność kopii faktury z oryginałem

Ustawodawca wprowadzając do art. 52 § 1 pkt 2 OrdPU pojęcie winy musiał liczyć się także z sytuacją, gdy winę podatnika wyłączać będzie zawinione działanie lub zawinienie osoby trzeciej, za którą...

Ocena umowy leasingu operacyjnego

W świetle art. 188 OrdPU, jeżeli strona zgłasza dowód to organ podatkowy może nie uwzględnić wniosku, jeżeli żądanie dotyczy tezy dowodowej już stwierdzonej na korzyść strony, ale gdy strona wskazuje...

Podstawowe konstrukcje prawne ordynacji podatkowej, cz. I

Andrzej Gomułowicz

Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl publikacji dotyczących obowiązującej od 1.1.1998 r. ordynacji podatkowej. Ma on na celu zasygnalizowanie najważniejszych problemów wynikających z tej ustawy, które...

Podstawowe konstrukcje prawne ordynacji podatkowej, cz. II

Andrzej Gomułowicz

Niniejszy artykuł jest kontynuacją materiału zamieszczonego w MoPod Nr 4/1998, s. 100. V. Postępowania podatkowe 1. W odniesieniu do zasad ogólnych, które powinny być przestrzegane przez organy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248