Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Podstawowe konstrukcje prawne ordynacji podatkowej, cz. I

Andrzej Gomułowicz

Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl publikacji dotyczących obowiązującej od 1.1.1998 r. ordynacji podatkowej. Ma on na celu zasygnalizowanie najważniejszych problemów wynikających z tej ustawy, które...

Podstawowe konstrukcje prawne ordynacji podatkowej, cz. II

Andrzej Gomułowicz

Niniejszy artykuł jest kontynuacją materiału zamieszczonego w MoPod Nr 4/1998, s. 100. V. Postępowania podatkowe 1. W odniesieniu do zasad ogólnych, które powinny być przestrzegane przez organy...

Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. I

Andrzej Gomułowicz

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu dotyczącego ordynacji podatkowej, a rozpoczętego w MoPod Nr 4/1998. I. Wprowadzenie W dziale III ordynacji podatkowej, normującym zobowiązania podatkowe,...

Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. II

Andrzej Gomułowicz

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację materiału zamieszczonego w MoPod Nr 6/1998, s. 169. III. Zaniechanie ustalania lub poboru podatków 1. Zagadnienie konstytucyjności art. 22 § 1 ordynacji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204