Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Ordynacja podatkowa - uwagi do projektu ustawy

Jadwiga Iracka

Projekt ordynacji podatkowej został skierowany do Sejmu. Wydaje się, że tworzenie projektu odbywało się bez konsultacji środowisk profesjonalnych, stąd niektóre proponowane rozwiązania nie odpowiadają...

Zastaw skarbowy w projekcie ustawy - Ordynacja podatkowa

Ireneusz Krawczyk

Ustawowe prawo zastawu uregulowane w ustawie o zobowiązaniach podatkowych nie spełnia swojej roli w obecnym systemie podatkowym. Dodatkowo jest krytykowane, szczególnie przez przedsiębiorców, jako...

Ordynacja podatkowa - uwagi o projekcie ustawy

Bogumił Brzezińsk

Niniejszy artykuł zawiera szereg krytycznych uwag do projektu ordynacji podatkowej. Są one cenne dla twórców tej ustawy - pojawia się tylko pytanie, czy wykorzystają oni te uwagi w pracach nad jej...

Koszty uzyskania przychodu a ciężar dowodu

Leszek Kleczkowski

W procesie cywilnym podmioty toczą ze sobą spór o prawo. W postępowaniu administracyjnym organ jednocześnie rozstrzyga i jest stroną postępowania. W prezentowanym artykule autor omawia bardzo ciekawy...

Zwrot VAT nie jest nadpłatą

Instytucja stwierdzenia nadpłaty, o której mowa w art. 79 OrdPU oraz instytucja zwrotu VAT na podstawie art. 21 VATU stanowią dwie różne podstawy prawne, które w żaden sposób nie wykluczają się...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237