Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej nie stanowi czynności materialno-technicznej, lecz jest rozstrzygnięciem organu podatkowego według przepisów rozdziału 5 i 6 ustawy z 29.8.1997 r. -...

Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe

Adam Mariański

Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła liczne zmiany również w zakresie odpowiedzialności za cudze zobowiązania podatkowe. Zmiany te dotyczą również odpowiedzialności małżonka za zobowiązania...

Siedem rad na nowelizację Ordynacji podatkowej

Jarosław Ostrowski

1. Nie wybieraj „tańszych” umów Od 1.1.2003 r. wchodzi w życie nowelizacja1 Ordynacji podatkowej2, która wprowadza do polskiego systemu prawa podatkowego nową jakość w postaci klauzuli generalnej...

Koszty postępowania

1. Artykuł 267 § 1 pkt 1 OrdPU pozwala na obciążenie strony kosztami postępowania (określonymi w art. 265 § 1 i § 2 tejże ustawy) jedynie w przypadku kumulatywnego spełnienia przesłanek określonych w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204