Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Niezgodny z prawem tytuł wykonawczy

Biegu przedawnienia określonego w art. 70 § 3 ustawy z 27.8.1997 r. Ordynacja podatkowa nie będzie przerywać pierwsza czynność egzekucyjna dokonana na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w oparciu...

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego

Henryk Dzwonkowski

Udzielanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego budzi wiele kontrowersji. W artykule zostały przedstawione warunki jakie powinna spełniać taka informacja, aby była...

Potrącenie zobowiązania podatkowego

Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej rozporządzili wchodzącą w skład ich majątku wierzytelnością wobec państwowej jednostki budżetowej z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług (wykonanych przez nich w...

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej nie stanowi czynności materialno-technicznej, lecz jest rozstrzygnięciem organu podatkowego według przepisów rozdziału 5 i 6 ustawy z 29.8.1997 r. -...

Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe

Adam Mariański

Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła liczne zmiany również w zakresie odpowiedzialności za cudze zobowiązania podatkowe. Zmiany te dotyczą również odpowiedzialności małżonka za zobowiązania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248