Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Wykonanie wyroku sądowego

Przez orzeczenie sądu, o jakim mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) należy rozumieć wyłącznie wyrok, w którym przyznano,...

Nowy obowiązek informacyjny

Władysław Varga, Magdalena Wolicka

Ostatnią nowelizacją1 Ordynacji podatkowej nałożono na osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce nowy obowiązek informacyjny mający szczególne znaczenie dla podmiotów korzystających z usług...

Termin w prawie podatkowym

Jeżeli podatnik na skutek zgłoszenia urzędowi skarbowemu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został wykreślony z rejestru podatników na podstawie przepisu art....

Niezgodny z prawem tytuł wykonawczy

Biegu przedawnienia określonego w art. 70 § 3 ustawy z 27.8.1997 r. Ordynacja podatkowa nie będzie przerywać pierwsza czynność egzekucyjna dokonana na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w oparciu...

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego

Henryk Dzwonkowski

Udzielanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego budzi wiele kontrowersji. W artykule zostały przedstawione warunki jakie powinna spełniać taka informacja, aby była...

Potrącenie zobowiązania podatkowego

Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej rozporządzili wchodzącą w skład ich majątku wierzytelnością wobec państwowej jednostki budżetowej z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług (wykonanych przez nich w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204