Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Oprocentowanie nadpłaty

Jeżeli cała uiszczona przez podatnika kwota (na należność główną i odsetki za zwłokę) ma status nadpłaty i jej zwrot podlega oprocentowaniu od dnia jej powstania. Wyrok SN z 18.4.2002 r., III RN 29/01...

Sprostowanie oczywistej pomyłki po wniesieniu odwołania

Zawisłość sprawy w postępowaniu odwoławczym i związana z tym dewolucja kompetencji stanowią czasową przeszkodę dla skorzystania z trybu rektyfikacji (art. 215 OrdPU) zapadłej w niej wcześniej, lecz...

Umorzenie podatku

Nakaz uwzględnienia interesu publicznego, o którym mowa w art. 67 § 1 OrdPU oznacza dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich...

Wykonanie wyroku sądowego

Przez orzeczenie sądu, o jakim mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) należy rozumieć wyłącznie wyrok, w którym przyznano,...

Nowy obowiązek informacyjny

Władysław Varga, Magdalena Wolicka

Ostatnią nowelizacją1 Ordynacji podatkowej nałożono na osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce nowy obowiązek informacyjny mający szczególne znaczenie dla podmiotów korzystających z usług...

Termin w prawie podatkowym

Jeżeli podatnik na skutek zgłoszenia urzędowi skarbowemu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został wykreślony z rejestru podatników na podstawie przepisu art....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248