Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Obrót wierzytelnościami a PCC

Rację ma skarżący, twierdząc, że tego rodzaju nabywanie wierzytelności składa się na złożoną usługę pośrednictwa finansowego, na którą składa się zarówno nabywanie wierzytelności, jak i ich windykację...

Rozwiązanie umowy bez zwrotu PCC

Istotą PCC jest jego wymiar i pobór w przypadku dokonania określonych czynności cywilnoprawnych. Odstąpienie od realizacji umowy nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego i uiszczonego podatku od...

Zakres interpretacji wydawanych przez organy skarbowe

Nie można zatem obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa...

Ulgi płatnicze w świetle wartości konstytucyjnych

Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki

Glosa do wyroku NSA z 16.1.2007 r., I FSK 477/06 Wypełnianie obowiązków władz publicznych, wynikających z art. 68 ust. 3 i art. 69 Konstytucji, które odnoszą się m.in. do obowiązków tych władz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179