Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zapłata przez niepodatnika - glosa do uchwały NSA

Michał Ciecierski

Z wielu kontrowersji podatkowych nie ma dobrego wyjścia i rozstrzygający je sąd albo spotka się z krytyką za zbyt literalne trzymanie się przepisów, albo też za taką ich wykładnię, która przypomina...

Podpis tradycyjny w decyzji podatkowej

Lidia Klat-Wertelecka

Granicę między „podjęciem” decyzji podatkowej a jej „wydaniem” stanowi czynność polegająca na podpisaniu pisma zawierającego w swej treści rozstrzygnięcie w sprawie podatkowej. Odrębność czynności...

Pomoc regionalna – stosowanie OrdPU

Skoro rozporządzenie Rady Ministrów z 5.9.1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu i zmieniające je rozporządzenie Rady Ministrów z 30.3.2004 r. reguluje m.in. kwestie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179