Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Prawo odliczenia VAT naliczonego

Niedopuszczalne jest określanie w decyzji podatku od poszczególnych czynności opodatkowanych. Jeżeli organ kwestionuje prawidłowość określenia przez podatnika podatku od danej czynności, wówczas...

Postępowanie dowodowe

Zwrócić przy tym należy uwagę na to, że między zasadami postępowania podatkowego, a jedną z nich jest zasada szybkości postępowania (art. 125 § 1 OrdPU), mogą zachodzić kolizje. Ewentualną kolizję...

Zapłata przez niepodatnika - glosa do uchwały NSA

Michał Ciecierski

Z wielu kontrowersji podatkowych nie ma dobrego wyjścia i rozstrzygający je sąd albo spotka się z krytyką za zbyt literalne trzymanie się przepisów, albo też za taką ich wykładnię, która przypomina...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237