Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Odpowiedzialność za firmanctwo

Dariusz Zalewski

Zmniejszenie obciążeń podatkowych jest dopuszczalne pod warunkiem wykorzystywania do tego celu legalnych metod działania. Ukrywanie prawdziwych rozmiarów swojej działalności pod cudzym nazwiskiem lub...

Udostępnienie maszyn do wykonania czynności zleconej

Nie można traktować nieodpłatnego, czasowego udostępniania maszyn i urządzeń kontrahentom, służących im jedynie do wykonania działalności zleconej przez spółkę, jako niezależnego świadczenia usługi,...

Prawo odliczenia VAT naliczonego

Niedopuszczalne jest określanie w decyzji podatku od poszczególnych czynności opodatkowanych. Jeżeli organ kwestionuje prawidłowość określenia przez podatnika podatku od danej czynności, wówczas...

Postępowanie dowodowe

Zwrócić przy tym należy uwagę na to, że między zasadami postępowania podatkowego, a jedną z nich jest zasada szybkości postępowania (art. 125 § 1 OrdPU), mogą zachodzić kolizje. Ewentualną kolizję...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179