Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Właściwość miejscowa wspólnot mieszkaniowych

Stella Brzeszczyńska

Ustalenie właściwości miejscowej dla rozliczeń podatkowych jest na ogół dość proste. Jednak w przypadku jednostek organizacyjnych takich jak wspólnoty mieszkaniowe zagadnienie to rodzi spory z...

Rażące naruszenie prawa

Nie ma podstaw do stwierdzenia, że wykładnia przepisu dokonana przez Naczelnika US w P. w postanowieniu z 29.6.2006 r. jest oczywiście wadliwa, a tym samym rażąco narusza prawo w rozumieniu art. 247 §...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226