Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zasada informowania stron w postępowaniu podatkowym

Jolanta Kowalczyk, Anna Mazur

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę informacji i wyjaśnień udostępnianych przez organy podatkowe, czyli obowiązku informowania strony, wobec której toczy się postępowanie podatkowe. ...

Zakres ochrony interpretacyjnej zdarzeń powtarzalnych

Powtarzalność (ciągłość) zaistniałego stanu faktycznego stanowiącego przedmiot interpretacji spowoduje, iż to powtarzalne zdarzenie zaistnieje i wywoła skutki podatkowe z nim związane zarówno przed,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226