Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zakres ochrony interpretacyjnej zdarzeń powtarzalnych

Powtarzalność (ciągłość) zaistniałego stanu faktycznego stanowiącego przedmiot interpretacji spowoduje, iż to powtarzalne zdarzenie zaistnieje i wywoła skutki podatkowe z nim związane zarówno przed,...

Dokument obcojęzyczny jako dowód w postępowaniu

Dariusz Zalewski

Organ podatkowy nie może pominąć dowodu z obcojęzycznego dokumentu złożonego przez stronę w toku postępowania podatkowego tylko dlatego, że nie jest on przetłumaczony na język polski. Działanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179