Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Opis stanowiska wnioskodawcy we wniosku o interpretację

Jeżeli organ uprawniony do wydania interpretacji uznał, że tak przedstawiony stan faktyczny nie jest zgodnie z dyspozycją cytowanego przepisu „wyczerpujący”, miał prawo zażądać jego uzupełnienia. Ale...

Fakultatywność czy obligatoryjność kontroli podatkowej?

Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini

Dualizm modelu procedury kontrolnej prowadzonej przez organy podatkowe i kontroli skarbowej powoduje zróżnicowanie uprawnień i obowiązków podatnika w zależności od tego, który z tych organów prowadzi...

Oszacowanie obrotu w przypadku sprzedaży ulicznej

Oszacowanie podstawy opodatkowania nie może stanowić swoistej sankcji podatkowej, gdyż jej założeniem i celem jest jedynie odtworzenie rzeczywistości w zakresie danych, mających znaczenie dla wymiaru...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226