Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym

Dariusz Zalewski

W praktyce działania organów skarbowych ich pracownicy zgłaszają wątpliwości co do poprawności i skuteczności przedstawionego im do akt sprawy pełnomocnictwa. Ich wyjaśnienie w toku sprawy jest...

Czynności kontrolne wobec małżonków

Choć w przypadku, o którym stanowi art. 6 ust. 2 PDOFizU, dochodzi do łącznego opodatkowania, uwzględniającego sumę dochodów małżonków, to jednak ustalenie przychodu, kosztów uzyskania, a w...

Zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnej

Hanna Filipczyk

Celem tego artykułu jest omówienie najważniejszych determinant zakresu przedmiotowego pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych). Analiza zostanie...

Korekta podatku po śmierci podatnika

Spadkodawca nie kwestionował i nie korygował samoobliczenia obciążających go podatków, nie wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, w przedmiocie tym nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226