Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Wydanie interpretacji dla podmiotu przekształcanego

W świetle powyższego zgodzić się należy z sądem I instancji, że „przekształcenie”, o którym jest mowa w art. 584 ust. 1 KSH, odpowiada pojęciu „utworzenia”, którym posłużono się w art. 14n § 1 pkt 1...

Wygaśnięcie zobowiązania a przedawnienie

W świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) OrdPU w brzmieniu obowiązującym od 1.9.2005 r. po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226