Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Granice interpretacji udzielonej przez organ podatkowy

Takie działanie organu było nieprawidłowe, ponieważ podany we wniosku stan faktyczny wyznacza – jak już wcześniej wspomniano – granice, w jakich interpretacja winna być udzielona oraz w jakich będzie...

Przedawnienie zobowiązania i zapłata podatku

Przedawnić się może tylko zobowiązanie istniejące, a więc takie, które wynika z zeznania, któremu towarzyszy domniemanie podatku należnego, albo wynika z decyzji określającej zobowiązanie podatkowe...

Przerwa w naliczaniu odsetek

Przypadek określony w art. 24 ust. 5 KontrSkarbU stanowi wyjątek od reguły naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i nie może być traktowany rozszerzająco. Wprowadzenie tej regulacji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248