Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gorąca

Przedawnienie1 powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek jego niewymierzenia. Podatnik jest zwolniony z długu na skutek upływu czasu i niedziałania organu skarbowego, który powinien...

Utrudnianie kontroli

Bartosz Rodak

Artykuł 83 § 1 KKS może być zastosowany, nie może być stosowany, w sytuacji gdy toczy się wyłącznie postępowanie podatkowe w trybie OrdPU lub toczy się postępowanie kontrolne w trybie KontrSkarbU, ale...

Zwrot nadpłaty w wyniku orzeczenia TSUE

Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 OrdPU), jest bezskuteczny, nawet w sytuacji gdy ta nadpłata...

Czas na wydanie interpretacji po wyroku WSA

Organ interpretacyjny stosownie do przepisów art. 14d oraz art. 14o § 1 OrdPU w zw. z art. 286 § 2 ­PostSądAdmU, uzyskuje ponownie trzymiesięczny termin do wydania interpretacji (sporządzenia jej i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226