Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Czas na wydanie interpretacji po wyroku WSA

Organ interpretacyjny stosownie do przepisów art. 14d oraz art. 14o § 1 OrdPU w zw. z art. 286 § 2 ­PostSądAdmU, uzyskuje ponownie trzymiesięczny termin do wydania interpretacji (sporządzenia jej i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179