Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Przekwalifikowanie czynności pozornej

W przypadku pozorności musi jednak występować tożsamość stron czynności prawnej symulowanej i dysymulowanej. W rozpatrywanej sprawie, biorąc pod uwagę wielość transakcji, bez zakwestionowania każdej z...

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ OD 1 STYCZNIA 2016 R.

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gorąca, Jakub Marusik, Jagoda Kondratowska, Marta Durczyńska, Mikołaj Duda

Spis treści Wstęp Interpretacje przepisów prawa podatkowego – ocena zmian 1.1.2016 r. Najistotniejsze zmiany w przedmiocie kontroli podatkowej Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio...

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gorąca

Przedawnienie1 powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek jego niewymierzenia. Podatnik jest zwolniony z długu na skutek upływu czasu i niedziałania organu skarbowego, który powinien...

Utrudnianie kontroli

Bartosz Rodak

Artykuł 83 § 1 KKS może być zastosowany, nie może być stosowany, w sytuacji gdy toczy się wyłącznie postępowanie podatkowe w trybie OrdPU lub toczy się postępowanie kontrolne w trybie KontrSkarbU, ale...

Zwrot nadpłaty w wyniku orzeczenia TSUE

Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 OrdPU), jest bezskuteczny, nawet w sytuacji gdy ta nadpłata...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179