Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Maciej Guzek, Mariusz Stefaniak

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zapowiadane było od kilku lat. Jest to reakcja ustawodawcy na zjawisko unikania opodatkowania (tzn....

Odpowiedzialność spadkobiercy

Naczelny Sąd Administracyjny (...) w sprawie o podjęcie uchwały wyjaśniającej: czy do decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy przewidzianej w art. 100 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa...

Termin korekty

Jeżeli (…) kwota przychodu ujęta w pierwotnej deklaracji na skutek udzielenia rabatu lub zwrotu towaru nie odpowiada rzeczywistości, to zachodzi konieczność dostosowania jej do prawidłowej wysokości,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179