Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Odpowiedzialność spadkobiercy

Naczelny Sąd Administracyjny (...) w sprawie o podjęcie uchwały wyjaśniającej: czy do decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy przewidzianej w art. 100 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa...

Termin korekty

Jeżeli (…) kwota przychodu ujęta w pierwotnej deklaracji na skutek udzielenia rabatu lub zwrotu towaru nie odpowiada rzeczywistości, to zachodzi konieczność dostosowania jej do prawidłowej wysokości,...

Przekwalifikowanie czynności pozornej

W przypadku pozorności musi jednak występować tożsamość stron czynności prawnej symulowanej i dysymulowanej. W rozpatrywanej sprawie, biorąc pod uwagę wielość transakcji, bez zakwestionowania każdej z...

Utrudnianie kontroli

Bartosz Rodak

Artykuł 83 § 1 KKS może być zastosowany, nie może być stosowany, w sytuacji gdy toczy się wyłącznie postępowanie podatkowe w trybie OrdPU lub toczy się postępowanie kontrolne w trybie KontrSkarbU, ale...

Zwrot nadpłaty w wyniku orzeczenia TSUE

Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 OrdPU), jest bezskuteczny, nawet w sytuacji gdy ta nadpłata...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109