Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Blokada rachunków bankowych

Hanna Filipczyk, Karol Trybulec

1. Przedmiotem oceny postanowienia o przedłużeniu blokady rachunków bankowych może być tylko i wyłącznie istnienie obawy niewykonania zobowiązania podatkowego i czy to zobowiązanie przekracza...

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

Zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c OrdPU informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 OrdPU, nastąpiło zawieszenie biegu terminu...

Nielegalny obrót paliwem – postępowanie dowodowe

Żadne z przedstawionych przez ten sąd okoliczności nie pozwalały na jednoznaczne przyjęcie przez organy podatkowe rozstrzygające w tej sprawie, że K. zajmowało się wprowadzaniem do obrotu produktu...

Przerwanie biegu przedawnienia

Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131