Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Brak opinii biegłego

Decyzja nie może być skutecznie zaskarżana tylko z tego tytułu, że organ nie skorzystał z pomocy biegłego, bowiem można ją zasadnie krytykować tylko na podstawie tego, że ustalenie stanu faktycznego...

Przesłanki umorzenia zaległości podatkowej

1. W pojęciu ważnego interesu podatnika nie mieści się sytuacja, w której podatnik nabywając nieruchomość, z własnością której związany był jego obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości i...

Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu podatkowym

Wspólnik upoważniony do działania w imieniu spółki cywilnej na podstawie art. 866 KC mógł wystąpić w postępowaniu podatkowym jej dotyczącym za pośrednictwem pełnomocnika, którego ustanowił przed...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131