Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Rozwiązanie umowy bez zwrotu PCC

Istotą PCC jest jego wymiar i pobór w przypadku dokonania określonych czynności cywilnoprawnych. Odstąpienie od realizacji umowy nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego i uiszczonego podatku od...

Zakres interpretacji wydawanych przez organy skarbowe

Nie można zatem obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa...

Podwyższenie kapitału zakładowego

Skoro na gruncie przepisów VATU czynność zmiany umowy spółki jest czynnością neutralną z punktu widzenia podatku VAT – to w rezultacie nie może ona podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131