Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Prawo odliczenia VAT naliczonego

Niedopuszczalne jest określanie w decyzji podatku od poszczególnych czynności opodatkowanych. Jeżeli organ kwestionuje prawidłowość określenia przez podatnika podatku od danej czynności, wówczas...

Postępowanie dowodowe

Zwrócić przy tym należy uwagę na to, że między zasadami postępowania podatkowego, a jedną z nich jest zasada szybkości postępowania (art. 125 § 1 OrdPU), mogą zachodzić kolizje. Ewentualną kolizję...

Zapłata przez niepodatnika - glosa do uchwały NSA

Michał Ciecierski

Z wielu kontrowersji podatkowych nie ma dobrego wyjścia i rozstrzygający je sąd albo spotka się z krytyką za zbyt literalne trzymanie się przepisów, albo też za taką ich wykładnię, która przypomina...

Pomoc regionalna – stosowanie OrdPU

Skoro rozporządzenie Rady Ministrów z 5.9.1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu i zmieniające je rozporządzenie Rady Ministrów z 30.3.2004 r. reguluje m.in. kwestie...

Obrót wierzytelnościami a PCC

Rację ma skarżący, twierdząc, że tego rodzaju nabywanie wierzytelności składa się na złożoną usługę pośrednictwa finansowego, na którą składa się zarówno nabywanie wierzytelności, jak i ich windykację...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131