Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Zapłata przez niepodatnika - glosa do uchwały NSA

Michał Ciecierski

Z wielu kontrowersji podatkowych nie ma dobrego wyjścia i rozstrzygający je sąd albo spotka się z krytyką za zbyt literalne trzymanie się przepisów, albo też za taką ich wykładnię, która przypomina...

Pomoc regionalna – stosowanie OrdPU

Skoro rozporządzenie Rady Ministrów z 5.9.1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu i zmieniające je rozporządzenie Rady Ministrów z 30.3.2004 r. reguluje m.in. kwestie...

Obrót wierzytelnościami a PCC

Rację ma skarżący, twierdząc, że tego rodzaju nabywanie wierzytelności składa się na złożoną usługę pośrednictwa finansowego, na którą składa się zarówno nabywanie wierzytelności, jak i ich windykację...

Rozwiązanie umowy bez zwrotu PCC

Istotą PCC jest jego wymiar i pobór w przypadku dokonania określonych czynności cywilnoprawnych. Odstąpienie od realizacji umowy nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego i uiszczonego podatku od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109