Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Zakres ochrony interpretacyjnej zdarzeń powtarzalnych

Powtarzalność (ciągłość) zaistniałego stanu faktycznego stanowiącego przedmiot interpretacji spowoduje, iż to powtarzalne zdarzenie zaistnieje i wywoła skutki podatkowe z nim związane zarówno przed,...

Rażące naruszenie prawa

Nie ma podstaw do stwierdzenia, że wykładnia przepisu dokonana przez Naczelnika US w P. w postanowieniu z 29.6.2006 r. jest oczywiście wadliwa, a tym samym rażąco narusza prawo w rozumieniu art. 247 §...

Udostępnienie maszyn do wykonania czynności zleconej

Nie można traktować nieodpłatnego, czasowego udostępniania maszyn i urządzeń kontrahentom, służących im jedynie do wykonania działalności zleconej przez spółkę, jako niezależnego świadczenia usługi,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131