Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Artykuły

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym

Dariusz Zalewski

W praktyce działania organów skarbowych ich pracownicy zgłaszają wątpliwości co do poprawności i skuteczności przedstawionego im do akt sprawy pełnomocnictwa. Ich wyjaśnienie w toku sprawy jest...

Zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnej

Hanna Filipczyk

Celem tego artykułu jest omówienie najważniejszych determinant zakresu przedmiotowego pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych). Analiza zostanie...

Sprzeciw na czynności kontrolne – próba bilansu

Dariusz Zalewski, Przemysław Krawczyk

W ustawodawstwie polskim można zaobserwować pojawienie się wielu inicjatyw zmierzających do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości zarówno poprzez uproszczenie zasad prowadzenia działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131