Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Artykuły

Kontrowersje wokół stosowania art. 14 Ordynacji podatkowej

Anna Bryńska

Interpretacja niejasnych przepisów na niekorzyść podatnika dotyczy głównie norm, które mają służyć ochronie jego interesów. Taka praktyka pojawia się m.in. przy wykładni art. 14 § 4 i 5 OrdPU. Kiedy...

Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA

Leszek Guzek

W artykule zostały omówione szczegółowo zagadnienia dotyczące postępowania w sprawach o umorzenie zaległości podatkowych w aspekcie uznaniowej oceny przesłanek umorzenia przez organy skarbowe. Decyzja...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131