Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Artykuły

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

Adam Mariański

Glosowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bardzo ważny, a zarazem jasny przekaz dotyczący zasad poprawnej legislacji w sprawach podatkowych. Jednocześnie wskazuje na istotne słabości...

Przedawnienie wierzytelności – skutki w podatkach dochodowych

Tomasz Lenart, Urszula Lewińska

Moment przedawnienia wierzytelności ma zasadnicze znaczenie z perspektywy określenia nie tylko granic czasowych prawa do rozpoznania kosztu z tytułu rezerw, odpisów aktualizujących wierzytelności,...

Fakultatywność czy obligatoryjność kontroli podatkowej?

Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini

Dualizm modelu procedury kontrolnej prowadzonej przez organy podatkowe i kontroli skarbowej powoduje zróżnicowanie uprawnień i obowiązków podatnika w zależności od tego, który z tych organów prowadzi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131