Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law

Związek kosztu z przychodem- cz. II

Marek Pawlik

W pierwszym artykule z tego cyklu, dotyczącym związku kosztu z przychodem, analiza polskiego przedwojennego podatku dochodowego pokazała, że doktryna podatkowa tego okresu wyraźnie opowiedziała się za...

Przedsiębiorstwa powiązane (transfer pricing)

Józef Banach

Wstęp Celem każdego demokratycznego państwa jest uzyskanie maksymalnie wysokich dochodów z tytułu podatków, przy jednoczesnym zachowaniu jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3141