Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law

Unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Józef Banach

Dynamiczny rozwój gospodarczy, jaki stał się współcześnie udziałem wielu państw świata, oraz ciągle rosnąca współzależność gospodarcza pomiędzy nimi, spowodował “umiędzynarodowienie działalności...

Zakład

Józef Banach

Odrębność regulacji Modelowa Konwencja OECD, a w ślad za nią również polskie umowy o UPO zawierają odrębny artykuł, w którym dla interpretacji postanowień zawartych w tego typu umowach zdefiniowane są...

Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa

Józef Banach

Zgodnie z postanowieniami umów o UPO przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę w jednym z umawiających się państw, a prowadzące swoją działalność na terytorium drugiego państwa, co do zasady podlega...

Opodatkowanie nieruchomości

Józef Banach

Zawierane przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowy o UPO), w ślad za Modelową Konwencją OECD większość swych postanowień poświęcają szczegółowemu rozstrzyganiu kwestii podziału...

Opodatkowanie dochodów z transportu międzynarodowego

Józef Banach

Zasada generalna Działalność polegająca na świadczeniu usług w transporcie międzynarodowym - z uwagi na fakt, że związana jest zazwyczaj z kilkoma różnymi państwami - stanowi przykład działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026