Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law

Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym

Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński, Renata Hayder

Problem niedostatecznej kapitalizacji w prawie podatkowym nie został jeszcze przedstawiony w czasopiśmiennictwie polskim. Z uwagi na ogromne znaczenie tego problemu i brak jakichkolwiek opracowań na...

Ustalanie zysków zakładów położonych za granicą, cz. I

Krzysztof J. Musiał

Niniejszy artykuł w sposób szczegółowy omawia zasady ustalania zysków zakładów położonych za granicą RP. I. Wstęp W związku z otwarciem polskiej gospodarki w 1989 r. na rynki światowe obserwujemy...

Czynności opodatkowane VAT na podstawie VI Dyrektywy EWG

Mirosław Barszcz

Artykuł opisuje zalecenia stawiane państwom starającym się o członkowstwo w Unii Europejskiej - w tym Polsce w zakresie VAT zawarte w VI Dyrektywie EWG. I. Wstęp Zgodnie z ratyfikowanym w 1994 r....

Ustalanie zysków zakładów położonych za granicą, cz. II

Krzysztof J. Musiał

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację materiału zamieszczonego w MoPod Nr 8/1998, s. 244. V. Ustalanie zysków na podstawie metody księgowej 1. Dla celów ustalenia zysków zakładu możemy wyróżnić - po...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026