Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law / Artykuły

Status spółki osobowej na gruncie umowy bilateralnej z Niemcami

Marcin Jamroży, Maciej Guzek

Opodatkowanie dochodów z udziału w spółkach osobowych nasuwa wiele zasadniczych wątpliwości na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. w sytuacji gdy wspólnik spółki osobowej nie jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179