Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law / Artykuły

Przedsiębiorstwa powiązane (transfer pricing)

Józef Banach

Wstęp Celem każdego demokratycznego państwa jest uzyskanie maksymalnie wysokich dochodów z tytułu podatków, przy jednoczesnym zachowaniu jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179