Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law / Artykuły

Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa

Józef Banach

Zgodnie z postanowieniami umów o UPO przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę w jednym z umawiających się państw, a prowadzące swoją działalność na terytorium drugiego państwa, co do zasady podlega...

Opodatkowanie nieruchomości

Józef Banach

Zawierane przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowy o UPO), w ślad za Modelową Konwencją OECD większość swych postanowień poświęcają szczegółowemu rozstrzyganiu kwestii podziału...

Opodatkowanie dochodów z transportu międzynarodowego

Józef Banach

Zasada generalna Działalność polegająca na świadczeniu usług w transporcie międzynarodowym - z uwagi na fakt, że związana jest zazwyczaj z kilkoma różnymi państwami - stanowi przykład działalności...

Wyposażenie w kapitał zakładu położonego za granicą

Marcin Jamroży

W artykule przedstawiono implikacje podatkowe finansowania działalności gospodarczej prowadzonej przez polskiego przedsiębiorcę za granicą w formie zakładu. Rozważania dotyczą zarówno wyposażenia...

Związek kosztu z przychodem- cz. II

Marek Pawlik

W pierwszym artykule z tego cyklu, dotyczącym związku kosztu z przychodem, analiza polskiego przedwojennego podatku dochodowego pokazała, że doktryna podatkowa tego okresu wyraźnie opowiedziała się za...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179