Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law / Artykuły

Ustalanie zysków zakładów położonych za granicą, cz. I

Krzysztof J. Musiał

Niniejszy artykuł w sposób szczegółowy omawia zasady ustalania zysków zakładów położonych za granicą RP. I. Wstęp W związku z otwarciem polskiej gospodarki w 1989 r. na rynki światowe obserwujemy...

Czynności opodatkowane VAT na podstawie VI Dyrektywy EWG

Mirosław Barszcz

Artykuł opisuje zalecenia stawiane państwom starającym się o członkowstwo w Unii Europejskiej - w tym Polsce w zakresie VAT zawarte w VI Dyrektywie EWG. I. Wstęp Zgodnie z ratyfikowanym w 1994 r....

Ustalanie zysków zakładów położonych za granicą, cz. II

Krzysztof J. Musiał

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację materiału zamieszczonego w MoPod Nr 8/1998, s. 244. V. Ustalanie zysków na podstawie metody księgowej 1. Dla celów ustalenia zysków zakładu możemy wyróżnić - po...

Unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Józef Banach

Dynamiczny rozwój gospodarczy, jaki stał się współcześnie udziałem wielu państw świata, oraz ciągle rosnąca współzależność gospodarcza pomiędzy nimi, spowodował “umiędzynarodowienie działalności...

Zakład

Józef Banach

Odrębność regulacji Modelowa Konwencja OECD, a w ślad za nią również polskie umowy o UPO zawierają odrębny artykuł, w którym dla interpretacji postanowień zawartych w tego typu umowach zdefiniowane są...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179