Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law / Artykuły

Unikanie opodatkowania w orzecznictwie anglosaskim

Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

I. Wprowadzenie 1. Prawo podatkowe nawiązuje w swej treści do sytuacji typowych dla obrotu gospodarczego (takich np. jak ta, że świadczenia w ramach zawodowej działalności handlowej dokonywane są...

Opodatkowanie zagranicznych osób fizycznych w Polsce

Krzysztof Modzelewski

Obowiązki podatkowe związane z działalnością lub pracą osób zagranicznych w Polsce sprawiają w praktyce wiele problemów. Artykuł jest próbą odpowiedzi na najczęściej powstające pytania w tym zakresie....

Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym

Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński, Renata Hayder

Problem niedostatecznej kapitalizacji w prawie podatkowym nie został jeszcze przedstawiony w czasopiśmiennictwie polskim. Z uwagi na ogromne znaczenie tego problemu i brak jakichkolwiek opracowań na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179