Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law / Artykuły

Fundamentalne cechy podatku od wartości dodanej - glosa

Dariusz Gibasiewicz

Wyrok ETS z 29.4.2004 r. (C-308/01) w sprawie GIL Insurance Ltd i inni v Comissioners of Customs & Excise W sytuacji takiej, jak będąca przedmiotem niniejszego postępowania: 1) podatek od składek...

Wspólnotowy Kodeks Celny

Tadeusz Senda

Najważniejszym źródłem prawa celnego w Unii Europejskiej jest Wspólnotowy Kodeks Celny, tj. Rozporządzenie Rady Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC), określane...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179