Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations

Zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku reinwestycji

Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

Zdaniem Ministra Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnieniu z opodatkowania podlega dochód z nowej inwestycji rozumiany jako dochód osiągnięty z wyodrębnionego zespołu składników majątku...

Wartość nabytych od podmiotu powiązanego usług wsparcia sprzedaży może podlegać limitowaniu w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów według ograniczenia przewidzianego w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Łukasz Szczygieł, Bartosz Fuchs

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.10.2019 r., 0111-KDIB1-1.4010.380.2019.1.ŚS Wyrażona w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej:...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155