Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności zarządzania

Marcin Jamroży, Anna Główka

Wnioskodawca w okolicznościach przedmiotowej sprawy, będąc członkiem zarządu spółki i mając zawartą ze spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania, nie jest podatnikiem VAT. Jego...

Transport wyrobów strefowych a działalność pomocnicza

Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

Korzystanie przez podmiot strefowy z usług podmiotów zewnętrznych nieprowadzących działalności na terytorium SSE, już po całkowitym wytworzeniu produktu finalnego, nie spełnia przesłanek uznania tych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191