Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Orzeczenia i glosy

Podatek od przychodów z budynków od 1.1.2019 r.

Marcin Jamroży, Anna Główka

Od 1.1.2019 r. podatkiem od przychodów z budynków zostaną objęte wszystkie nieruchomości – budynki, niezależnie od ich klasyfikacji (m.in. mieszkalne, niemieszkalne, przemysłowe, magazynowe), położone...

Kontrakty odwrotne (wash-out) i ich opodatkowanie VAT

Łukasz Szczygieł

Zawarcie i zrealizowanie tzw. kontraktu odwrotnego (wash-out) umożliwia rozwiązanie za porozumieniem stron wcześniej zawartej umowy obejmującej dostawę towarów. Celem takiego kontraktu jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131