Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Orzeczenia i glosy

Wartość nabytych od podmiotu powiązanego usług wsparcia sprzedaży może podlegać limitowaniu w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów według ograniczenia przewidzianego w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Łukasz Szczygieł, Bartosz Fuchs

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.10.2019 r., 0111-KDIB1-1.4010.380.2019.1.ŚS Wyrażona w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej:...

Ustalenie przez strony umowy dzierżawy faktu przeniesienia na dzierżawcę kosztu podatku od nieruchomości rodzi obowiązek uwzględnienia jego wartości w kwocie czynszu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy

Łukasz Szczygieł, Bartosz Fuchs

W przypadku gdy w umowie dzierżawy zostanie ustalone, że dzierżawca będzie ponosił koszt podatku od nieruchomości, wówczas wartość tej daniny będzie stanowiła jeden z elementów cenotwórczych usługi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226