Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Orzeczenia i glosy

Podatek od odsetek wypłacanych w ramach cash-poolingu

Marcin Jamroży, Anna Główka

Pool-leader będący pośrednikiem nie uzyskuje przychodów z odsetek. To poszczególne spółki uczestniczące w cash-poolingu uzyskują przychód w postaci należnych im odsetek – w przypadającej na nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248