Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Orzeczenia i glosy

Transport wyrobów strefowych a działalność pomocnicza

Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

Korzystanie przez podmiot strefowy z usług podmiotów zewnętrznych nieprowadzących działalności na terytorium SSE, już po całkowitym wytworzeniu produktu finalnego, nie spełnia przesłanek uznania tych...

Sprzedaż udziałów w polskiej spółce nieruchomościowej

Marcin Jamroży, Anna Główka

W przypadku zbycia udziałów polskiej spółki zależnej dla ustalenia, czy co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226