Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności zarządzania

Marcin Jamroży, Anna Główka

Wnioskodawca w okolicznościach przedmiotowej sprawy, będąc członkiem zarządu spółki i mając zawartą ze spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania, nie jest podatnikiem VAT. Jego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248