Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Orzeczenia i glosy

Usługi księgowe a wyłączenie z kosztów podatkowych

Marcin Jamroży, Anna Główka

Pojęcia usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze użyte w art. 15e ust....

Zasady ustalania limitów w dokumentacjach podatkowych

Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

W celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych określonych w art. 9a ust. 1d PDOPrU (i odpowiednio art. 25a ust. 1d...

Jednorazowa amortyzacja w przypadku kilku środków trwałych

Marcin Jamroży, Anna Główka

W przypadku co najmniej dwóch środków trwałych podatnik może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zarówno wobec środka trwałego, którego amortyzacja jeszcze się nie rozpoczęła, jak i wobec...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248