Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Orzeczenia i glosy

Pojęcie przychodu ze sprzedaży w definicji małego podatnika

Marcin Jamroży, Anna Główka

W celu ustalenia statusu spółki z o.o. jako małego podatnika na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samą...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131