Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Niewielkie ilości produktów własnych przekazywane określonym instytucjom w celu wykonania na nich badań laboratoryjnych nie są uznawane za próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, przy jednoczesnym braku opodatkowania podatkiem VAT ww. przekazań

Sylwia Adamczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 4.4.2013 r., IPPP1/443-24/13-2/PR (…) przekazanie przedmiotowych produktów oraz surowców do instytutów celem wykonania specjalistycznych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179