Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika Drugiego US w Bydgoszczy z 14.5.2007 r.1 Aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniać musi...

Znaczenie instytucji przekazu przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika I Mazowieckiego US w Warszawie z 24.4.2007 r.1 Instytucja przekazu jest instytucją prawną, którą może zastosować podatnik w celu rozliczenia istniejących zobowiązań i...

Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek budowlanych

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika Drugiego US w Opolu z 9.1.2007 r.1 Nawet jednorazową dostawę gruntu budowlanego dokonaną z zamiarem dokonania kolejnej dostawy tego rodzaju, należy uznać za prowadzenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248