Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Ulga „meldunkowa” w PDOFizU

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Decyzja Dyrektora IS w Gdańsku z 28.5.2007 r.1 W sytuacji gdy nabycie lokalu mieszkalnego miało miejsce po 1.1.2007r. i w tym samym roku nastąpi jego sprzedaż, nie zostanie spełniony warunek do...

Cesja wierzytelności na gruncie VATU

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Decyzja Dyrektora IS w Łodzi z 13.07.2007 r.1 Podatnik poprzez zakup wierzytelności od wierzyciela pierwotnego świadczy usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 VATU, której istotą jest zwolnienie zbywcy...

Podatkowe skutki cesji umowy leasingu

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Decyzja Dyrektora IS w Warszawie z 14.5.2007 r.1 Przystąpienie do umowy leasingu nowego korzystającego oznacza, iż w pełni uzasadnionym staje się konieczność zbadania, czy na dzień cesji umowa ta...

Wydatki na zakup towarów oznaczonych logo firmy

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika I US Łódź-Górna z 8.2.2007 r.1 Wydatki poniesione na zakup kubków, kalendarzy, długopisów i smyczy z logo firmy są wydatkami na cele reprezentacji niestanowiącymi kosztów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 3214