Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika Lubelskiego US z 26.10.2006 r.1 Usługa przygotowania matrycy jest usługą niezależną od wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań i nie została wymieniona w art. 31 ust. 2...

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Decyzja Dyrektora IS w Warszawie z 5.10.2007 r.1 Interpretacja przepisu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 3 VATU prowadzi do uznania za opodatkowaną dostawę towarów wszelkich przekazań należących...

Szkolenia pracowników objęte zwolnieniem z PDOFiz

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika II Mazowieckiego US w Warszawie z 18.6.2007 r.1 Zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 PDOFizU podlegać mogą przychody uzyskiwane przez pracowników z...

Zaliczenie wypłaconego odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Decyzja Dyrektora IS w Warszawie z 5.10.2007 r.13 Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodów to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym...

Opodatkowanie podatkiem VAT kary umownej

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Decyzja Dyrektora IS w Warszawie z 13.09.2007 r.1 Usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść, nawet...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204