Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Konsekwencje podatkowe zwolnienia z długu

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 19.2.2008 r. Operacja kompensaty wierzytelności złotówkowych, powodująca ich wygaśnięcie, jest zdarzeniem neutralnym z punktu widzenia PDOPrU....

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Wezwanie Dyrektora IS w Warszawie do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z 31.3.2008 r.1 Podatnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty od wniosku o wydanie interpretacji w...

Wymóg posiadania certyfikatu rezydencji w transakcjach

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 4.9.2007 r.1 Otrzymane przez polskiego podatnika zaświadczenie o posiadaniu przez niego siedziby dla celów podatkowych na terenie Polski nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179