Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Opodatkowanie podatkiem VAT zadatku

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 15.1.2008 r.1 Z tytułu pobieranych zadatków podatnik jest zobowiązany zastosować art. 19 ust. 11 VATU i wystawić fakturę na otrzymany zadatek,...

Pojęcie przychodu należnego w podatku dochodowym

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 19.2.2008 r.1 Z uwagi na fakt, że ustawodawca na gruncie przepisów PDOPrU nie wprowadził definicji legalnej pojęcia przychodu „należnego”,...

Odsetki od kredytu jako koszt podatkowy

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 8.5.2008 r.1 Nie ma możliwości zaliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego w celu wypłaty dywidendy do kosztów podatkowych. (…) Wypłata...

Ograniczenia w wydawaniu certyfikatu rezydencji polskim podatnikom

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika US w Szamotułach z 18.4.2008 r.1 Naczelnik US nie może wydać certyfikatu rezydencji polskiemu podatnikowi, o wydanie którego wystąpił on w celu przedłożenia go polskim...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248