Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Artykuły

Skorzystanie z ulgi meldunkowej przez małżonków

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 14.11.2008 r.1 Małżonkowie, aby razem mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 PDOFizU, muszą oboje...

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku VAT?

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 16.10.2008 r.1 Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 VATU w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2008 r. zwalnia się od podatku świadczenie usług przez...

Czy wydatki związane z dopłatami stanowią koszty uzyskania

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 9.6.2008 r.1 Skoro wnoszone dopłaty nie są przychodem, to tym samym związanych z nimi wydatków również nie można uznać za koszty uzyskania...

Konsekwencje podatkowe wniesienia aportu do spółki osobowej

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 29.9.2008 r.1 Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204